Show

"Hvad betyder...?"

Hvad betyder Ex 1, BIV, CAC osv.


Kattene bedømmes på udstillinger efter følgende opdeling:

1. Kategorierne I, II, III og IV

2. Race

3. Farve/opdrætsnummer/EMS kode (enkelte racer er ikke opdelt i farver)

4. Kastrat/ikke-kastrat

5. Titel/alder

6. Køn 


Udstillingsklasser

Katte kan tilmeldes til udstilling i følgende klasser:

Kl. 1 - Supreme Champion

(SC). Katten tildeles ærespræmie og konkurrerer om BIV, NOM

Kl. 2 - Supreme Premier

(SP) Katten tildeles ærespræmie og konkurrerer om BIV-Kastrat, NOM

Kl. 3 - Grand International Champion

(GIC) Katten konkurrerer om CACS, BIV, NOM

Kl. 4 - Grand International Premier

(GIP) Katten konkurrerer om CAPS, BIV-Kastrat, NOM

Kl. 5 - International Champion

(IC) Katten konkurrerer om CAGCIB, BIV, NOM

Kl. 6 - International Premier

(IP) Katten konkurrerer om CAGPIB, BIV-Kastrat, NOM

Kl. 7 - Champion

(Ch.) Katten konkurrerer om CACIB, BIV, NOM

Kl. 8 - Premier

(Pr.) Katten konkurrerer om CAPIB, BIV-kastrat, NOM

Kl. 9 - Åben klasse

Katten konkurrerer om CAC, BIV, NOM

Kl. 10 - Kastrat klasse

Katten konkurrerer om CAP, BIV-kastrat, NOM

Kl. 11 - Ungdyr

Katte i alderen 7-10 mdr. konkurrerer om EX1, BIV, NOM

Killing

Katte i alderen 4-7 mdr. konkurrerer om EX1, BIV, NOM

Kl. 14 - Huskatte

Katte uden stamtavle konkurrerer indbyrdes om placering som 1-2-3, osv., hvis der er mindst 3 katte

Kl. 15 - Avl

Hun- eller hankatte der er repræsenteret ved mindst 5 afkom fra mindst 2 kuld på  udstillingen. Avlskatten skal selv være til stede. Klassen opdeles i de fire kategorier.  Points gives i henhold til afkommets placering på udstillingen.

Kl. 16 - Opdræt

Katte med samme stamnavn (min. 7 fra min. 2 kuld). Ellers som i kl. 15

Kl. 17 - Veteran

Katte over 6 år. Klassen opdeles i de fire kategorier. Kattene placeres som I-II-III osv. Ingen opdeling i køn

Kl. 18 - Pensionist

Som kl. 17, men for katte over 10 år

Kl. 19 - Kuld

Kuld bestående af min. 3 killinger (4-6 mdr.) konkurrerer om bedste kuld. Opdeling i de fire kategorier.


Bedømmelser

I klasserne 3-12 gives følgende bedømmelser: EX (excellent = 88-100 points),

MG (meget god = 76-87 points), G (God = 61-75 points). Derudover placeres kattene som 1-2-3-4. Øvrige katte placeres ikke.


Kattene bedømmes efter internationale standarder for hver race, hvor 100 points er maximum. Klasserne 14-19 er nationale klasser og kattene placeres som nr. 1-2-3 osv.

Certifikater og titler


Kastrerede katte og ikke-kastrerede katte konkurrerer aldrig mod hinanden og har hver sit sæt certifikater og titler, hvor "premier"-titler refererer til kastrerede katte. For at opnå certifikat, skal katten have opnået EX 1 i sin klasse.


Certifikatet kan tilbageholdes, hvis den vindende kat ikke opnår de nødvendige points for det pågældende certifikat (EX1-)

CAC

Gives i kl. 9. Kræver min. 93 points. 3 x CAC givet af 3 forskellige dommere giver katten titlen Champion. (CAC = champion certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 7

CAP

Gives i kl. 10. Kræver min. 93 points. 3 x CAP givet af 3 forskellige dommere giver katten titlen Premier. (CAP = premier certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 8

CACIB

Gives i kl. 7. Kræver min. 95 points. 3 x CACIB givet af 3 forskellige dommere i 2 forskellige lande giver katten titlen International Champion. (CACIB = International Champion certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 5

CAPIB

Gives i kl. 8. Kræver min. 95 points. 3 x CAPIB givet af 3 forskellige dommere i 2 forskellige lande giver katten titlen International Premier. (CAPIB = International Premier certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 6

CAGCIB

Gives i kl. 5. Kræver min. 96 points. 6 x CAGCIB givet af 3 forskellige dommere i 3 forskellige lande (eller 8 certifikater i 2 forskellige lande) giver katten titlen Grand International Champion. (CAGCIB = Grand International Champion certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 3

CAGPIB

Gives i kl. 6. Kræver min. 96 points. 6 x CAGPIB givet af 3 forskellige dommere i 3 forskellige lande (eller 8 certifikater i 2 forskellige lande) giver katten titlen Grand International Premier (CAGPIB = Grand International Premier certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 4

CACS

Gives i kl. 3. Kræver min. 97 points. 9 x CACS givet af 3 forskellige dommere i 3 forskellige lande (eller 11 certifikater i 2 forskellige lande) giver katten titlen Supreme Champion (CACS = Supreme Champion certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 1

CAPS

Gives i kl. 4. Kræver min. 97 points. 9 x CAPS givet af 3 forskellige dommere i 3 forskellige lande (eller 11 certifikater i 2 forskellige lande) giver katten titlen Supreme Premier. (CAPS = Supreme Premier certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 2.


Bemærk

Hvis en dommer tidligere har givet katten et certifikat i samme klasse, skal ejeren selv i udstillingssekretariatet anmode om kontrasignering af en anden dommer, hvis dette er nødvendigt for opnåelse af titlen.


BIV

Bedst i Varietet. Efter bedømmelse af en hel farvegruppe (EMS nr.) udtages den bedste heraf til BIV. Der skal være mindst 3 katte til bedømmelse i opdrætsnummeret. Hvis der er såvel 3 voksne som 3 killinger og 3 ungdyr tilstede, kan der også udtages BIV-Ungdyr og BIV-Killinger.

Kastrater konkurrerer om deres eget BIV (ligeledes min. 3 katte). Der kræves min. 95 points og i voksen-klasserne certifikat for opnåelse af BIV


NOM

Nomineret til Best in Show. Efter bedømmelse af en hel kategori (Kategori I, II, III eller IV) udtager dommeren sine bedste katte til Best in Show. Hver dommer kan nominere en voksen han, en voksen hun, et ungdyr, en killing, en kastrat-han og en kastrat-hun.


Eksempel

En killing starter sin karriere som 4 mdr. i kl. 12. Når den fylder 7 mdr. konkurrerer den i kl. 11 mod andre ungdyr. Ved 10 mdr., stiller den op i kl. 9 Åben klasse, (hvis den ikke er kastreret), hvor den konkurrerer om CAC. Med 3 x CAC bliver katten Champion og rykker op i kl. 7, hvor den konkurrerer om CACIB. Den skal have 3 x CACIB, hvoraf det ene skal hentes i udlandet. Katten er nu International Champion og skal nu konkurrere om CAGCIB i kl. 5, som den skal have 6 af i 3 forskellige lande af 3 forskellige dommere. Katten bliver nu Grand Int. Champion og rykker op i klasse 3 - Grand Int. Champion. Her konkurrerer den om CACS, som den skal have 9 af i 3 forskellige lande af 3 forskellige dommere. Efter de 9 CACS'er er den Supreme Champion og konkurrerer i klasse 1 - Surpreme Champion - om ærespræmien. Undervejs kæmper den hver gang om BIV og NOM og har mulighed for at blive BIS eller BOX (se ovenstående). Hvis katten bliver kastreret, beholder den sin titel og skal starte forfra i kastrat-klasserne. En kat kan således være både Supreme Champion og Supreme Premier.